Pànic Teatre

CONTES MAL CONTATS
de Pànic Teatre
Actors:Joan Bigas, Núria Bigas, Laura Forns, Jordi Gallardo i la Rosa Pla.