Què és de VdV TV?

Televisió de Vilanova del Vallès publica mensualment tres notícies que fan referència al municipi de Vilanova del Vallès. Els mesos que hi ha Ple Municipal es tracta de la gravació del Ple més dues notícies més.
Des de la televisió s’entrevista els protagonistes de les activitats, ja sigui a títol individual o com a entitat local.

Ens podeu trobar a: